logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
 • Branden 152
 • Branden 153
 • Branden 154
 • Branden 158
 • Branden 160
 • Branden 162
 • Branden 165
 • Branden 166
 • Branden 168
 • Branden 172
 • Frost 1
 • Frost 2
 • Frost 4
 • Frost 5
 • Frost 6
 • Frost 7
 • Frost 10
 • Frost 8
 • Frost 9
 • Fridas Arena
Avtackning av styrelse-medlem

Vår ordförande Hans Ireståhl avtackar Jan Söderberg (till höger) i samband med styrelsemöte på Jernkontoret 2018-11-20

Avtackning-Jan-Söderberg-ny.jpg#asset:946


Som leverantör till trådindustrin i Sverige har Jan Söderberg varit associerad medlem i NTTF sedan 1992. De senaste 10 åren har han dessutom varit med i styrelsen och har med sitt stora kontaktnät och gedigna kunnande bidragit med mycket till NTTF`s arbete.

För framtiden har Jan lovat att sköta en del underhållning i samband med kommande årsmöten, bl.a. några "lekar" som efterfrågats på sistone. Överraskningar väntar vid nästa årsmöte 20/9-19
Vi tackar Jan för hans gedigna styrelse-arbete under många år.

Tänkvärda citat

Vi planerar köra kursen "Från Malm Till Tråd" den 20-21 Mars 2019

Program och inbjudan kommer inom kort

Björn Nilsson / Verrksamhetsledare 2018-11-30