logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
  • 5 Höga Kusten 1
  • 7 Höga Kusten 3
  • Flogberget 2 April 2020
  • Flogberget April 2020
  • Grövelsjön 2020 311

Årsmötet 2024

kommer hållas på Clarion Winn i Gävle den 19:e och 20:e september