logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
  • Julkort 13 2018
  • Julkort 15 2018
  • Julkort 16 2018
  • 20170302 5
  • Grövelfjäll 1
  • Valdalsbygget 1
  • Grövlan 4


Nordisk Trådteknisk Förening och Bergsskolan inbjuder till stålkurs riktade till trådbranschens personal, den 20 och 21 mars 2019

Från malm till tråd med grundläggande materialkunskap.

Detta är en kurs som ger en grundläggande, koncentrerad och lättförståelig genomgång om den tråd vi arbetar med i våra dragerier. Se vidare information i kursbeskrivningen.

Kursen leds av ett proffs på utbildning, Leif Bohlin, mångårig lärare och tidigare rektor på Bergsskolan i Filipstad. Kursen innehåller även en genomgång av Sveriges Dragerier av Björn Nilsson.

Allmänt

Kurserna är grundläggande och vänder sej till alla medlemmar och era medarbetare. Den är lämplig för många befattningar som har med tråd att göra; tråddragare, planerare, tekniker, inköpare. Den är även nyttig för representanter som säljer produkter till och från dragerierna.

Logi sker på Hennickehammars Herrgård. Vidare information om hotellet och vägbeskrivningar finns på Bergsskolans hemsida: www.bergsskolan.se, under toppfliken ”Bergsskolan” - ”Hitta till oss”.

Se preliminärt program under planerade Seminarier

Detaljerad inbjudan kommer skickas ut början januari 2019

Tänkvärda citat

Vid årsskiftet passerade vi 10 000 besök på Hemsidan

Björn Nilsson / Verrksamhetsledare 2019-01-04