logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Om NTTF / Kortfakta NTTF
Kortfakta NTTF

Föreningen startade 1950 under namnet Tråddrageritekniska klubben.

1965 ändrades namnet till Nordisk Trådteknisk Förening, NTTF.

Föreningens uppgift är att mellan medlemmarna öka utbytet i tekniska frågor och stärka den personliga samhörigheten.
Föreningen har i dag cirka 130 medlemmar som representerar ca 60 företag inom stål- och trådbranschen i norden.

Verksamhet

Föreningens nuvarande verksamhet är att

  • arrangera årsmötet med föreläsningar och studiebesök.
  • utge årsboken digitalt på hemsidan
  • arrangera symposier / seminarier och temadagar.
  • arrangera miniutställning i samband med årsmötena.
  • utse Årets Trådprofil inom nordisk tråddragning.
  • utse mottagare av resestipendium de år då Årets Trådprofil inte delas ut.

Årsmöten

Årsmötena skall förläggas två år i rad i Sverige och därefter ett år i annat nordiskt land sedan åter två år i Sverige o.s.v.. Avvikelser kan dock förekomma. T.ex. planeras att förlägga årsmöten utanför Norden, dock högst en gång var 4:e år.

Tidpunkten för årsmötet är vanligtvis 3:e veckan i september, torsdag och fredag. Dag ett innehåller årsmöteshandlingar och föreläsningar och dag två studiebesök. Miniutställningen äger rum första dagen.

Årsmötena brukar samla 50 till 80 betalande deltagare.

Seminarier/symposier

Seminarieverksamheten startades för att förbättra och komplettera de begränsade utbildningsmöjligheter som finns inom tråddragningsteknik i bred bemärkelse.

Seminarieverksamheten skall ej ha form av grundutbildning, utan skall mera vara inriktad på praktisk kunskap, nischkunskap och leverantörsinformation.

Målet är att arrangera minst ett seminarium per år.

Årets Trådprofil

Priset delas ut för förtjänstfulla insatser för utveckling av tråddrageritekniken eller för utveckling av organisationen så att avsevärda produktionsförbättringar kunnat uppnås. Årets Trådprofil utses av deltagarna vid årsmötet genom sluten omröstning.