logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
/ Bli medlem
Bli medlem

Ansökan om medlemskap skall lämnas skriftligt till föreningens verksamhetsledare. Styrelsen beslutar sedan om antagning.


Årsavgiften 800 SEK/år, vilket även inkluderar ett exemplar av föreningens årsbok.
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person inom eller utom det företag där medlemmen arbetar.


Undertecknad ansöker om att bli antagen som medlem i NTTF och lämnar följande
persondata: (* = nödvändig uppgift)


Fyll i nedanstående formulär alternativt ladda ner Ansökan Om Medlemskap Nttf och skicka till nordiskttf@hotmail.com

Anmälningsformulär
Efternamn *
Förnamn *
Födelsedatum
Titel/funktion
Företag *
Befattning inom företaget
Telefonnummer företaget *
E-postadress företaget *
Företagets verksamhetsområde *
Företagets huvudprodukt
Adress bostaden
Telefon bostaden
E-postadress hem