logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
/ Bli medlem
Bli medlem

Medlemmar
personer verksamma inom nordisk tråddrageriverksamhet eller trådmanufaktur.

Associerade medlemmar
personer verksamma inom leverantörsföretag till tråddragnings- eller trådmanufakturindustrin.

Ansökan om medlemskap skall lämnas skriftligt till föreningens verksamhetsledare. Styrelsen beslutar sedan om antagning.

Årsavgiften 800 SEK/år, vilket även inkluderar ett exemplar av föreningens årsbok.
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas till annan person inom eller utom det företag där medlemmen arbetar.

Är du intresserad av att bli medlem, kontakta verksamhetsledaren. Fyll gärna i ansökningsblanketten, skriv ut och skicka till verksamhetsledaren Björn Nilsson, nordiskttf@hotmail.com

Undertecknad ansöker om att bli antagen som medlem i NTTF och lämnar följande

persondata: (* = nödvändig uppgift)

Fyll i nedanstående formulär alternativt ladda ner Ansökan Om Medlemskap Nttf och skicka till nordiskttf@hotmail.com

Anmälningsformulär
Efternamn *
Förnamn *
Födelsedatum
Titel/funktion
Företag *
Befattning inom företaget
Telefonnummer företaget *
E-postadress företaget *
Företagets verksamhetsområde *
Företagets huvudprodukt
Adress bostaden
Telefon bostaden
E-postadress hem