logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Om NTTF / Organisation
Organisation

NTTF Styrelse 2023

Ordförande

Erik Enghag

Suzuki Garphyttan

Örebro

2023

Ledamöter

Fredrik Björkman

Tammet Oy

Ekenäs

2024

Helena Frank

Hörle Wire AB

Hörle

2024

Cecilia Löwnertz

Erasteel Kloster AB

Långshyttan

2023

Joakim Larsson

Örebro Universitet

Örebro

2023

Magnus Hellqvist

Lämneå

2023

Suppleanter

Fredrik Axelsson

Hjulsbro Steel AB

Linköping

2024

Jan Söderberg

Tuna Teknik AB

Åkersberga

2023Revisorer

Robert Aronsson

Alcad AB

Billingsfors

2023

David Thureborn

Suzuki Garphyttan

Garphyttan

2023

Revisorssuppleant

Owe Lundberg

DT´s Skivor och Verktyg

Norrtälje

2023


Valberedning

Jesper Danielsson

Jakokem AB (ordf)

Tyresö

2023

Joachim Törnfeldt

Hjulsbro Steel AB

Linköping

2024

Petter Marjomaa

Mustadfors Bruk AB

Dals Härad

2023

Niklas Nordqvist

ACM AB

Järfälla

2024


Utbildningsledare

Björn Nilsson

Norberg

t.v.

Verksamhetsledare

Björn Nilsson

Norberg

t.v.

Web-master

Björn Nilsson

Norberg

t.v.