logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferens 2020
Elite Stora Hotellet Jonkoping


ÅRSMÖTESKONFERENSEN 2020 är planerad att hållas på

Elite Hotell Jönköping

den 17 - 18 september 2020
Vi letar för närvarande företag för studiebesök