logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferens 2021
Elite Stora Hotellet Jonkoping

Vi planerar att hålla Årsmöteskonferensen 2021
på Elite Hotell i Jönköping.

Datum 16 - 19 september 2021

Vi kommer göra några intressanta studie-besök i närheten av Jönköping, mer info kommer