logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferensen 2018
Elite Stadshotellet Västerås

Årsmöteskonferensen 2018 kommer att hållas på Elite Stadshotellet Västerås 20 - 21 september
Agenda Årsmötet 2018 – nr 68 - 20 – 21: september 2018

Torsdag 20/9

08.00 – 08.30 Registrering + kaffe
08.30 – 09.00 Årsmötesförhandlingar
09.00 – 09.30 Miniutställarnas presentation
09.30 – 10.00 Implementering av Human Lean – Mikael Bergman, Fagersta Stainless
10.00 – 10.30 Kaffe + miniutställning
10.30 – 11.00 Dragsmörjmedel – Guido Kellman, Traxit
11.00 – 11.30 Dragsmörjmedel, Lubrimetal

11.30 – 13.00 Lunch + miniutställning
13.00 – 13.30 Kompetensförsörjning via integration – Johan Palmberg, Obos
13.30 – 14.00 Belagda hårdmetallnibs för ökad livslängd och prestanda, Mikael Olsson, Högskolan Dalarna
14.00 – 15.00 Virtual reality i produktionen, Jonatan Berglund, Visinator
15.00 – 15.30 Kaffe + miniutställning + Visinator (forts.)
15.30 – 15.50 Förbättrad smörjning, ökad hastighet med ELC – Leif H. Ericsson, Teconova
15.50 – 16.20 Digitalisering av sågverk – vision eller ….
16.20 – 16.50 Rapport från TO-33 – Peter Gillström, Sandvik Heating Technology

18.45 -- Mingel + mousserande
19.00 – Middag och underhållning

Fredag 21/9

07.30 – Avresa för studiebesök
08.30 – 10.30
Grp 1 - Studiebesök Fagersta Stainless AB
Grp 2 – Studiebesök Outokumpu, Avesta

10.30 – > Avresa för nästa studiebesök
11.00 – 13.00
Grp 2 - Studiebesök Fagersta Stainless AB
Grp 1 – Studiebesök Outokumpu, Avesta

13.00 -> Avresa för lunch
13.30 – 14.30 Lunch och avslutning på Värdshuset Engelbrekt, Norberg

14.30 -> Återresa till Elit Västerås (c:a 1 tim)