logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferens 2020
Elite Stora Hotellet Jonkoping


På grund av situationen avseende Corona ser vi oss nödsakade att skjuta

ÅRSMÖTESKONFERENSEN

på Elite Hotell Jönköping

till den 23 - 24 september 2021.
Vi återkommer med ny information inför Årsmötet i feb-mars 2021.