logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferens 2019

Årsmötet 2019 kommer med största sannolikhet att hållas på Best Western Hotell i Askersund

Studiebesök är ännu ej fastställda