logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferensen 2022
Elite Stora Hotellet Jonkoping

Vi planerar hålla Årsmöteskonferensen 2022 på Elite Stora Hotellet i Jönköping
tors-fre 22 - 23:e September 2022.
Program kommer publiceras senare.