logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Planerade

Årsmöteskonferens 2019
Loka Brunn 1

Årsmötet 2019 kommer att hållas 19 - 20 sep på Loka Brunn Kur och Konferenshotell, en anrik kurort som idag ägs av familjen Spendrup.
Loka Brunn ligger 35 km norr om Karlskoga.

2 Studiebesök är nästan bokade.

varanda-385x342.jpgAftonspa-344x230.jpg

028-344x229.jpgSalongen1-385x342.jpg