logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

Tyvärr har vi stött på patrull avseende den utlovade kursen i november.

Vi ser oss nödsakade att skjuta på den till våren 2024. Vi beklagar detta och återkommer med mer info i slutet av året.