logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

Vi planerar att hålla ett två dgr Trådseminarium under hösten 2024.
Trådseminariet ges som en fortsättning till kursen "Från Malm Till Tråd"
men är även lämplig för alla som är intresserade av tråddragning och har
grundläggande kunskaper om stål sedan tidigare.

Kursen ger en övergripande genomgång av tråddragnings-processen men
också djupare kunskap om olika delar av processen