logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

Vi avser att åter köra seminariet "Från Malm Till Tråd" med Leif "Bollas" Bohlin som föreläsare i vanlig ordning.

PROGRAM Från Malm till Tråd med grundläggande materialkunskap riktad till trådbranschens personal, den 22 och 23 april 2020

Dag 1: Onsdag 2 april

08.30 - 09.00 Samling och kaffe.

9.00 - 12.00 Ståltillverkning. Leif Bohlin
Från malm till Råjärn.
Ståltillverkning. Elektrostål + raffinering och legering.

10.00 – 10.20 Kaffe

Stelning. Stränggjutning kontra Götgjutning.
Värmning. Ämnesbehandling.
Ämnesvalsning fram till valstråd.

12.00 -13.00 Lunch Restaurang Köket

13.00 - 16.00: Metallers uppbyggnad. Leif Bohlin

Dragprov.
Metallers egenskaper. Elasticitet, plasticitet o deformationsmotstånd.
Kristallstruktur. Atomer, atombindningar, fasta lösningar, Periodiska
systemet.

14.30 Kaffe
16.00 - 17.00 Fortsättning
19.00 Middag på Hennickehammars Herrgård

Dag 2: Torsdag 23 april
08.00 - 09.00 Plastisk deformation.

Dislokationer. Varm- och kallbearbetning, Rekristallisation.

09.00 – 12.00 Inverkan på den Plastiska deformationen. Leif Bohlin

Kristallstruktur.
Temperatur.
Deformationsgeometri.
Deformationsgrad.
Deformationshastighet.
Järn-Koldiagrammet.
Kolstål och rostfria stål.

10.00 – 10.20 Kaffe 12.00 - 13.00 Lunch Hennickehammars Herrgård 13.00 - 14.00 Värmebehandling mm. Leif Bohlin
Hårdhetsprov.
Värmebehandling. Patentering. Härdning. Anlöpning. Normalisering
Avspänningsglödgning. Mjukglödgning.
Betning. Skalbrytning. Avkolning.

14.00 – 15.00 Sveriges Dragerier. Björn Nilsson

15.00 - Avslutning och diplom