logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

För närvarande har vi inga seminarier eller kurser bokade, men har för avsikt
att kära ett tråd-seminarium i mars - april 2019

Vi har nu möjlighet att erbjuda företagsanpassad utbildning för en grupp personer på Ert företag. För närmare info kontakta Verksamhetsledaren, Björn Nilsson

Mail nordiskttf@hotmail.com

Telefon +46 70 581 1104