logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

Vi planerar köra kursen "Från Malm Till Tråd" den 20 - 21 mars 2019.
Kursledare blir som tidigare Leif "Bollas" Bohlin.

PROGRAM

Från Malm till Tråd med grundläggande materialkunskap riktad till trådbranschens personal, den 20 och 21 maj 2019

Dag 1: Onsdag 20 mars

08.30 - 09.00 Samling och kaffe.

9.00 - 12.00 Ståltillverkning. Leif Bohlin

Från malm till Råjärn.

Ståltillverkning. Elektrostål + raffinering och legering.

Stelning. Stränggjutning kontra Götgjutning.

Värmning. Ämnesbehandling.

Ämnesvalsning fram till valstråd.

12.00 -13.00 Lunch

13.00 - 16.00: Metallers uppbyggnad. Leif Bohlin

Dragprov.

Metallers egenskaper. Elasticitet, Plasticitet och Deformationsmotstånd.

Kristallstruktur. Atomer, Atombindningar, Fasta lösningar, Periodiska systemet.

14.30 Kaffe

16.00 -17.00 Fortsättning

19.00 Middag på Hennickehammars Herrgård

Dag 2: Torsdag 21 mars

08.00 - 09.00 Plastisk deformation.

Dislokationer. Varm- och kallbearbetning, Rekristallisation.

09.00 – 12.00 Inverkan på den Plastiska deformationen. Leif Bohlin

Kristallstruktur, Temperatur, Deformationsgeometri, Deformationsgrad,

Deformationshastighet.

Järn-Koldiagrammet.

Kolstål och rostfria stål.

09.30 Kaffe

12.00 - 13.00 Lunch på Hotell Hertig Karl

13.00 - 14.00 Värmebehandling mm. Leif Bohlin

Hårdhetsprov.

Värmebehandling, Patentering, Härdning, Anlöpning, Normalisering

Avspänningsglödgning, Mjukglödgning.

Betning, Skalbrytning, Avkolning.

14.00 – 15.00 Sveriges Dragerier. Björn Nilsson

15.00 Sammanfattning och avslutning