logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Planerade

Planerade seminarier

Vi har inga seminarier inplanerade, väntar på att Corona-situationen
ska förbättras.

Vi återkommer senare under 2021 med mer information