logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Seminarier / Genomförda

Genomfört Seminarium 2017

I slutet av april genomförde vi seminariet Bärare - Smörjmedel - Dragskivor på Scandic Väst i Örebro under två dagar. Kursen hade lockat 14 deltagare från 8 olika företag i Sverige samt en leverantör från Tyskland, dessutom deltog jag själv för att lära inför framtiden.

Under ledning av Leif H. Eriksson informerade de 13 föredragshållarna i ovan nämnda ämnen på ett mycket logiskt och undervisande sätt. Jag gick själv en kurs i samma ämne för c:a 17 år sedan, på den tiden Per Enghag stod för genomförandet, och det har ju faktiskt hänt en hel del. Bland annat fick jag lära mig ett helt nytt begrepp, tribologi vilket var ett synnerligen intressant ämne.


Trådsymposium i Filipstad 11 – 12 maj 2016

I maj genomförde vi kursen Från malm till tråd, eller med den förlängda titeln Från malm till tråd med grundläggande materialkunskap. Kursen, 2 dagar, genomfördes i regi av Bergsskolan Filipstad med 15 deltagare från 8 företag.

Huvudlärare var Leif Bohlin från Bergsskolan. Han gick igenom ämnena Ståltillverkning, Metallers uppbyggnad, Plastisk deformation och Värmebehandling. I kursen hade vi också lagt in två ytterligare avsnitt, Tribologi med Mikael Olsson, Högskolan Dalarna samt en avlutning där Leif H. Eriksson, NTTF, gav en överblick av de svenska tråddragerierna.

Deltagarna övernattade på Hennickehammars Herrgård där även middagen efter första dagen intogs.

trdsymposium%202016%20filipstad%20mindre.jpg


Trådsymposium Örebro 22 - 23 april 2015

2015 lyckades vi samla tillräckligt antal deltagare för att kunna genomföra kursen Bärare - Smörjmedel - Dragskivor. Kursen var t. o. m. lite överbokad med 26 deltagare. I år var samtliga deltagare från Sverige från 10 olika företag.

Kursen började med en genomgång av tillverkningsprocesserna fram till valstråd, både för kolstål och rostfritt. Presentationerna gjordes av Björn Rodell, Suzuki Garphyttan respektive Richard Åhlberg, Fagersta Stainless.

Mikael Olsspon, Högskolan Dalarna , gav en utförlig föreläsning om Tribologi, vilket är grunden för vad som händer i gränsskiktet mellan tråd och dragskiva. Jesper Danielsson, Jakokem, presenterade de olika lösningarna kring sörjmedel och smörjmedelsbärare för att på bästa sätt minska friktionen vid dragning.

Dragskivor kan vara tillverkade av olika material. Owe Lundberg, DT:s Skivor och Verktyg och Stefan Askenfors, ACM, förklarade vad diamantskivor är. Både naturlig och syntetisk diamant. Magnus Jarl  pratade om hårdmetall, vilket de flesta drsagskivor är tillverkade av. Torsten Birath knöt ihop det hela genom att förklara samspelet mellan dragskiva och smörjmedel med stort fokus på dragskivans utformning. Fredrik Axelsson, FNsteel Hjulsbro, gav exempel på lyckad tillämpning på kunskaper kring dragskivor i praktiken.

En för året nytt ämne var riktning av tråd, Jan Söderberg, Tuna Teknik, gav en lektion, som avslutades med praktisk tillämpning i ett riktverk han monterat upp.

Symposiet avslutades med att Mikael Abrahamsson, Lämneå Bruk, gav en översikt av diverse utrustning som används i ett tråddrageri.

Efter diplomutdelning framförde utbildningsansvarige Leif H. Erikson NTTF:s tack till alla som ställt upp med sina presentationer. Allt finns samlat i en diger kurspärm, som nu alla deltagare har tillgång till.


Trådsymposium Örebro 22 – 23 oktober 2013

Efter ett uppehåll sedan 2011 har vi åter fått tillräckligt antal deltagare för att genomföra symposiet Bärare – Smörjmedel – Dragskivor i oktober i år under ledning av utbildningsansvarige Gunnar Duberg. Totalt 21 deltagare från både Sverige och Finland hade samlats på Scandic i Örebro för att lära sig mer om ämnet. Vid detta tillfälle hade kursen utökats med några krinliggande områden såsom hela framställningsprocessen av valstråd, både kolstål och rostfritt. Detta presenterades av Tomas Berntsson, Suzuki Garphyttan respektive Martin Hellström, Fagersta Stainless. Vår tidigare ordförande Peter Gillström, Sandvik Heating Technology, redogjorde för olika alternativ till betning vad gäller att ta bort glödskalet från valstråden.

Mikael Olsson, Högskolan Dalarna, gav en utförlig föreläsning om Tribologi, vilket är grunden för vad som händer i gränsskiktet mellan tråd och dragskiva.  Jesper Danielsson, Jakokem, presenterade de olka lösningarna kring smörjmedel och smörjmedelsbärare för att på bästa sätt minska friktionen vid dragning.

För att kunna dra tråden behövs givetvis dragskivan, som kan vara tillverkad av olika material. Owe Lundberg, DT:s Skivor och Verktyg och Stefan Askenfors, ACM, förklarade vad diamantdragskivor är. Diamantdragskvor kan antingen vara tillverkade av naturlig eller syntetisk diamant. Vi fick också reda på hur skivorna tillverkas av dessa material. Magnus Jarl, Örebro Universitet pratade om hårdmetallen, som fortfarande är det mest använda materialet för dragskivor. Trådnestorn Torsten Birath knöt ihop det hela genom att förklara samspelet mellan smörjmedel och dragskiva med stort fokus på hur skivans utformning påverkar smörjningen. Conny Knutsson, FNsteel Hjulsbro, gav exempel på lyckad tillämpning av kunskaper kring dragskivor i praktiken.

Symposiet avslutades med att Mikael Abrahamsson, Lämneå Bruk, gav en översikt av diverse utrustning i ett trådrageri. Detta följdes också upp av att Örjan Lundkvist, Springwire Sweden, illustrarade hur man kan skapa ordning och reda, 5-s, i ett tråddrageri.

Gunnar Duberg avslutade symposiet med den tänkvärda uppmaningen att alla skulle åka hem och praktisera vad de lärt sig.

NTTF framför ett stort tack till alla som ställt upp med sina presentationer, som alla deltagarna fått samlade i en diger kurspärm.

nttf%20kurs%20017.jpg

 


Seminarier från starten

2015  22 -23 april Bärare - Smörjmedel - Dragskivor, Örebro

2013     22-23 oktober Bärare - Smörjmedel - Dragskivor, Örebro

2011     18-19 januari Bärare - Smörjmedel - Dragskivor, Örebro

2009     9-10 december Bärare - Smörjmedel - Dragskivor

2008     14-15 oktober Från malm till tråd. Filipstad

2008     6-7 maj Trådindustriresa

2007     20-21 november Från malm till tråd. Filipstad

2007     18-19 april Från malm till tråd. Filipstad

2006     9-10 maj Från malm till tråd. Filipstad

2005     10-11 maj Bärare - Smörmedel – Dragskivor. Scandic Örebro Väst

2004     11-12 maj För nya inom branschen (besöksrunda)

2003     11-12 november Oxidborttagning. Örebro

2002     12-13 november Råmaterialet / Valstråden / Utgångsprodukten

2002     9-10 januari Datoriserad styrning av maskiner / processer / material

samt Dragskivor / Dragsmörjmedel. Hallstahammar

2001     Maj Miljökrav och Energibesparing samt Processtrukturering

2000     21-22 november Värmebehandling av tråd och styckegods. Nya Star Hotel, Avesta

2000     Tråddragningsmaskiner och kringutrustning

1999     Mekaniska rengöringsprocesser av tråd

1999     Smörjmedel och smörjmedelsbärare

1998    Datoriserad styrning av maskiner och processer

1998     Utveckling av kontroll och mätmetoder på tråd

1997     Materiallära och värmebehandling

1997     Trådbehandling / ytbeläggning

1997     Riktning av tråd

1995     Smörjmedel och smörjmedelsbärare

1995     Dragmaskiner