logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Årsmöten / Trådprofiler

Till 2016 års Trådprofil valdes på årsmötet i Nådendal Leif H. Eriksson, verksamhetsledare NTTF.
Leif Eriksson

Jag har i nästan hela mitt liv jobbat med trådfrågor. Började redan med mitt examensarbete på KTH. Arbetets rubrik var ”Blankdragning av rostfri tråd med tandemdrag”. Arbetet resulterade i att jag fick min första anställning 1970 på Fagersta Bruk, numera Fagersta Stainless. Jag arbetade på sektionen Tråd inom Stålforskningen.

Under ett par år under första halvan av 70-talet arbetade jag med allmän plastisk bearbetning inom företaget, för att senare mer glida över mot tråd igen. 1976 blev jag chef för trådvalsverket, som vid den tiden huvudsakligen valsade kolstål, men andelen rostfritt ökade. Under min sista tid började ombyggnaden av valsverket från det gamla 50-talsverket till det som nu är en modern kontisträcka. Jag hann dock inte vara med om att se etapp 1 i drift då jag 1982 började på Garphyttan.

På Garphyttan var jag ansvarig för Kvalitet-och utveckling, vilket bland annat innebar mycket kontakter med kunder och slutförbrukarna inom bilindustrin. 1995 blev jag projektledare för projektering av en fabrik för tillverkning av oljehärdad ventilfjädertråd i Nordamerika. Projektet resulterade att jag flyttade till South Bend, IN, USA 1996 med uppgift att bygga, starta upp och driva verksamheten. Det innebar att jag stannade sju år och under den tiden byggde vi ut fabriken en gång för en 50-procentig produktionsökning. Åter i Garphyttan 2003 blev jag Affärsområdeschef för SWP, specialtrådsprodukter, rostfri rundtråd och plattvalsad tråd, både rostfritt och kolstål.

Vid en omorganisation 2006 blev jag globalt kommersiellt ansvarig för oljehärdade produkter. Vid den tiden hade Garphyttan tre fabriker i Sverige, USA och Kina. Min uppgift var att samordna försäljningen så att fabrikerna utnyttjades optimalt. Jag var också ansvarig för det globala inköpet av valstråd. Dessa uppgifter hade jag till min pensionering 2010. Under 2008 kom ett extra arbete in i mina uppgifter. Garphyttan var till salu och min uppgift var att svara för mycket av de tekniska uppgifterna, som potentiella köpare behövde. Resultat blev som bekant att japanska Suzuki Metal köpte Garphyttan. Jag fick vara med om den inledande delen av transformeringen till ett japanägt företag. Mycket intressant! Efter pensioneringen dök en ny möjlighet upp att fortsätta inom trådvärlden. Jag fick en förfrågan om att bli verksamhetsledare för NTTF. Jag tackade ja, vilket jag inte har ångrat. Jag har haft sex mycket intressanta år med kollegorna i NTTF och kröner nu detta med att bli framröstad som Årets Trådprofil. Det är en stor ära och jag tackar alla som röstat på mig.

Jag är gift med Maud sedan många år och vi har två vuxna söner, som i sin tur har vardera två barn. Vi bor  Örebro och har ett ”andra hem” på Sturkö i Blekinges vackra östra skärgård. Där tillbringar vi mer och mer tid. Förmodligen kommer tiden där att öka ytterligare när jag nu slutar mitt engagemang i NTTF. I övrigt tycker vi om att resa för att se både nya platser och återvända dit vi tycker om. Det senare gäller i första hand Spanien och USA.

Leif H. Eriksson


Till 2014 års Trådprofil valdes på årsmötet i Linköping David Thureborn, chef för R & D på Suzuki
David Thureborn

David är Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har de senaste 20 åren varit verksam på Suzuki Garphyttan AB. Han började som processutvecklare och har sedan gått via chef för produktutveckling, första linjens chef i produktionen, chef för kvalitet och utveckling, globalt marknadsansvar till nuvarande position där han ansvarar för global R & D samt prisförhandlingar med valstrådleverantörer.

Sedan ett år tillbaka är David även ordförande i styrelsen för Jernkontorets Teknik-område 33 vars mål är att stärka konkurrens-kraften inom svensk trådindustri genom gemensam forskning, utveckling och erfarenhetsutbyte. Intresset för stålindustri och möjligheten att forma och utveckla en liten del av den vidare i tid och rum tillsammans med andra engagerade och entusiastiska medarbetare är drivkraften för David. Det gäller teknisk utveckling lika väl som att göra affärer och utveckla relationer med kunder och leverantörer.

På frågan om vad han är extra nöjd med hittills under sin tid i trådbranschen svarar han: – ”Det är fördelarna inom miljö, produktionskostnad, kapacitet, produktivitet och kvalitet som vi tillsammans åstadkom genom ett projekt i Gaphyttan. Blypatentering och efterföljande betning ersattes med en alternativ värmebehandlingsprocess och integrerad ytbeläggning för huvudflödet i produktionen. Den omställningen gjordes för snart 15 år sedan och det finns stor potential att utveckla den ytterligare.”

David bor i Garphyttan tillsammans med hustrun Ann-Kristin och dottern Linn. Två söner har flyttat hemifrån för studier, Emil till Göteborg och Oscar till Luleå. På fritiden tar han en skid- eller joggingtur i spåren runt Garphyttan. Allra helst fiskar David lax i Norge tillsammans med sönerna och ibland händer det att han tar en runda på golfbanan.